ARTICULATIESTOORNISSEN

Bij articulatiestoornissen kan je kind bepaalde spraakklanken moeilijk, niet of op een verkeerde manier uitspreken. Weglating, vervanging, vervorming, … Articulatieproblemen kunnen verschillende vormen aannemen. Als er geen andere beperking of oorzaak in het spel is, gaat het vaak louter om foute gewoontes. 

Je kan dan ook leren om goed te articuleren. Toch is dat voor vele kinderen een hele opgave. Gelukkig bestaan er methodieken om een goede articulatie aan te leren. Alleen dankzij een begeleiding op maat kunnen we ervoor zorgen dat de articulatiestoornis aangepakt wordt zonder dat het zelfbeeld van je kind eventueel aangetast wordt. 

Verder kunnen articulatiestoornissen een impact hebben op het leren lezen en schrijven. Hoewel er geen maximum is wat betreft de leeftijd van een patiënt, start je idealiter met logopedie als je kind nog een kleuter is. 

0ROMYOFUNCTIONELE THERAPIE  (OMFT)

OMFT is gericht op het herstellen van een verstoord evenwicht in het functioneren van de spieren in en om de mond. In dit geval zal de orthodontist u doorverwijzen naar een logopediste. We bekomen een beter resultaat door de twee disciplines te combineren. Het doel van OMFT is het in evenwicht brengen van alle mondspieren door middel van oefeningen en het afleren van verkeerde reflexen, zodat vorm en functie van kaken en tanden/kiezen weer hersteld kunnen worden. Enkele voorbeelden: lispelen, hardnekkig mondademen, afwijkend slikpatroon.