TAALSTOORNISSEN

We spreken van een taalstoornis als de taalontwikkeling van je kind trager of afwijkend verloopt. Dat heeft altijd een effect op de ontwikkeling van de taalvorm. Moeilijk woorden kunnen verbuigen of vervoegen of moeilijk zinnen kunnen maken zijn daar enkele voorbeelden van. Daarnaast kan een taalstoornis ook een invloed uitoefenen op de taalinhoud of woordenschat en het taalgebruik van je kind. 

Het is ook mogelijk dat er sprake is van een verstandelijke beperking, een geheugenstoornis of een psychische problematiek die een weerslag heeft op de taal van je kind. Ook in dat geval kunnen we bij De Wijze Uiltjes voor ondersteuning zorgen. 

Als logopediste werken we steeds op het tempo van je kind. Het is voor ons essentieel om niet te overvragen en stap voor stap de moeilijkheden aan te pakken. Alleen dan kunnen we samen voor een aanpak en oplossing op maat zorgen.