LEERSTOORNISSEN

Leren en bijleren: het lijkt eenvoudig, maar voor tal van kinderen lijkt het een onmogelijke opdracht. Ze scoren maar moeizaam op het gebied van lezen, schrijven of rekenen in vergelijking met hun klasgenoten maar het is moeilijk om te bepalen waar de oorzaak van de achterstand ligt. 

Via onderzoek bekijken we bij De Wijze Uiltjes of er sprake is van een leerstoornis. Die kunnen de schoolresultaten be├»nvloeden en hebben ook een impact op het zelfbeeld van je kind. Dyscalculie, dysorthografie en dyslexie kunnen met de juiste begeleiding in goede banen geleid worden. 

Met de juiste tips kan je kind aan de slag met bepaalde moeilijkheden en kan hij of zij ze overwinnen!